Tormine meri

KRIIS 2020

Ei tasu hellitada lootust , et kriisi ilmnemisel tuleb kusagilt keegi ja lahendab meie ees seisvad probleemid.

Koroonaviiruse pandeemia ja selle tõkestamise meetmete valguses oleme jõudnud olukorda, mis meenutab Suure Depressiooni eelõhtut. Kehtestatud eriolukord mõjutab meid kõiki nii tööalaselt kui eraeluliselt. Viirusest tulenev kriis on paisanud meid majanduslikku pöörisesse, löögi all on riikide vahelised suhted, finantssüsteem, harjumuspärased mõtlemis- ja tegutsemismudelid, väärtushinnangud.

Maailm senisel moel, nagu me teda tundsime, tundub olevat jäädavalt muutumas. Toimetulekuks peame selles uues maailmas kiiresti kohanema!

Meie ees on sisuliselt kaks valikut:

  • tarduda ja oodata ohvrina riskides tegevusetult, kuni kriis möödub või …
  • asuda aktiivselt tegutsema uutel põhimõtetel ja viisidel.

Kriisiprogrammid 2020

Igasugune kriis esitab meile väljakutsed, millega toimetulek eeldab meilt valmisolekut ühelt poolt oluliselt suuremaks jõupingutuseks, teiselt poolt aga täiesti uut moodi mõtlemiseks ja tegutsemiseks. Ent kuidas selleni jõuda? Kuidas ületada inertsi ja tulla harjumuspärasest mugavustsoonist välja?

Nende küsimuste lahendamiseks oleme välja töötanud neli arenguprogrammi, mis aitavad teil paremini mõista kriisi olemust ning selle otseseid ja kaudseid mõjusid, samuti omandada võtted iseenda, oma meeskonna töövõime ja organisatsiooni tulemuslikkuse tagamiseks.


Tormilatern

Meetmestiku väljatöötamine kriisi ületamiseks

Haiguspuhangust alguse saanud kriis lööb valusalt nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioone. Kuidas tulla toime meie ees olevate väljakutsetega? Missugused oleksid antud olukorras leevendust…
Appikutse

Stressi ja töövõime juhtimine kriisi tingimustes

Kokkupuude ootamatute olukordade, muutuste ja määramatusega, löövad hoobi ka kõige tugevama inimese toimetulekuvõimele. Sellises olukorras muutub kriitiliseks oskus enda stressi ja töövõimet teadlikult juhtida.