Margus Alviste

Organisatsioonikonsultant, treener, mentor

Organisatsioonikonsultant, treener, coach, mentor

Olen inimeste ja organisatsioonide arengu vallas toimetanud enam kui 25 aastat, olles keskendunud strateegilise ja üldjuhtimise, protsessi- ja projektijuhtimise, turunduse, läbirääkimiste, teeninduse ja müügi, koostöö ja meeskonnatöö, avaliku esinemise ning enesejuhtimise temaatikale. Selle aja jooksul on mul olnud kokkupuuteid enam kui 900 organisatsiooniga, minu koolitusi ja seminare on külastanud enam kui 70 000 inimest. Olen teinud koostööd nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidega, löönud kaasa mitmetes ärilistes ja mittetulunduslikes projektides. Mind on oma koostööpartneriteks valinud Äripäeva Akadeemia, Invicta, Ariko, Edunet, Brightminds jt., samuti mitmed kõrgkoolid – Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, EBS ja Sisekaitseakadeemia.

Olen töötanud välja uusi õpimetoodikaid ja esinenud paljudel konverentsidel, avaldanud juhtimisalaseid artikleid, olnud vastutavaks koostajaks ja kirjutanud peatükke raamatule “Organisatsiooni Käsiraamat: kontseptsioonid ja vahendid” (EAS, Tallinn 2004). Viimase viieteistkümne aasta vältel olen nautinud coach’i ja mentorina koostööd paljude eesti juhtidega, samuti osalenud mitme aasta vältel mentorina EAS’i ja Tallinna Loomeinkubaatori mentorprogrammides.

Oma karjääri jooksul olen töötanud õpetajana, produtsendi ja helirezhissöörina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi, juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ning ettevõtte meediasuhteid, samuti ettevõtjana väiksemaid telekommunikatsiooni- ja turunduskommunikatsioonifirmasid. Alates 1995. aastast olen põhikohaga nõustanud organisatsioone ja üksikisikuid, töötanud mentorina ning viinud läbi täiendkoolitusi. Olen täiendanud end andragoogika ja psühhoteraapia vallas, õppinud Meegomäe Lahingukoolis reservohvitseriks. Vabal ajal tegutsen audioproduktsiooni vallas muusiku, helirezhissööri ja produtsendina ning sõjalise käsitsivõitluse instruktorina.

Tunnen elavat huvi maailmas toimuva vastu ja olen valmis jagama oma avastusi ka sinuga. Kirjuta mulle oma väljakutsetest ja ma annan sinu käsutusse kogu oma teadmiste ja kogemuste pagasi. Soovitan tutvuda ka järjest täieneva koolitusprogrammide nimekirjaga!