Tormilatern

Meetmestiku väljatöötamine kriisi ületamiseks

Haiguspuhangust alguse saanud kriis lööb valusalt nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioone. Kuidas tulla toime meie ees olevate väljakutsetega? Missugused oleksid antud olukorras leevendust pakkuvad meetmed ning kuidas jõuda tegevuskava koostamiseni kriisi ületamiseks ja kriisijärgses maailmas toimetulemiseks?