Covid-19 Uudised, 3.04.2020

Organisatsioonikonsultant Margus Alviste lühike ülevaade koroonakriisiga paralleelselt kulgevast majanduskriisist ning selle mõjust eesti ettevõtete ja organisatsioonide tervisele.