Kuidas kriisis vältida meeskonna muutumist veskikiviks, mis veab põhja terve organisatsiooni?

Meeskond võimaldab läbi tõhusa koostöö saavutada lisandväärtust, mis kasvatab organisatsiooni tulemuslikkust. Ent meeskond on nagu elav organism, mis toimib kindlate seaduspärasuste alusel. Kriisi oskamatu ohjamise korral võib ühest suurepärasest meeskonnast kujuneda veskikivi, mis tirib põhja kogu organisatsiooni. Kuidas vähendada kriisist tuleneva stressi mõju meeskonnale ja käivitada meeskonna motivatsioon, tahe ja võimekus uute väljakutsetega toimetulemiseks?

Kus pole puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest.

Hispaania vanasõna
Margus Alviste
Margus Alviste, programmi autor ja läbiviija.

Kellele

Programm on suunatud kõikide taseme töötajatele, kes osalevad meeskonnatöös. Programm on sobilik ka ühe konkreetse meeskonna spetsiifiliseks arenguprogrammiks.

Kõik tasandid

Eesmärk

Meeskonna töövõime juhtimise oskus kriisi tingimustes, kus mingi teguri mõjul on meeskonna motivatsioon ja töövõime langenud või kus soovitakse ennetada mõne olulise muutuse pärssivat mõju meeskonna töövõimele.

Programmi tulemusena osalejad…

 • mõistavad meeskonna olemust, selle arengudünaamikat ja koostööks vajalikke kriitilisi eeldusi; 
 • mõistavad töövõime kujunemise mehhanisme ja tunnevad ära meeskonna töövõimet kahjustavaid faktoreid nii rutiinis kui kriisis;
 • teavad, kuidas tulla toime enda stressi ja töövõime vähenemisega ning leida uut indu ühiseks panustamiseks;
 • märkavad meeskonnakaaslaste töövõime vähenemisele viitavaid märke ja oskavad luua eeldusi meeskonnakaaslaste töövõime taastamiseks;
 • on koostanud endale tegevusplaani meeskonna väljakutsetega toimetulemiseks.

Teemad

 • KOROONAVIIRUSE ERI ! Viirusega seotud sündmuste ahel ja erinevad stsenaariumid käimasolevate globaalsete protsesside kohta. Mis ootab ees? Kuidas see meid mõjutab ja kuidas selle kõigega toime tulla?
 • Mis on meeskond ja millal me meeskonnatööd vajame?
  • Meeskonna olemus ja selle toimimise mehhanismid
  • Kriitilised eeldused meeskonna toimimiseks
  • Meeskonna suurus
  • Formaalsed ja mitteformaalsed meeskonnad
  • Meeskonnaliikmete vahelised suhted ja usaldus
  • Sünergia saavutamine
 • Meeskonna arenguetapid ja nende dünaamika
  • Meeskonna töövõime
  • Töövõime olemus
  • Lühi- ja pikaajaline töövõime
  • Töövõimet kujundavad tegurid
  • Meeskonna töövõimet kahjustavad faktorid
  • Rutiini ja kriisi mõju töövõimele
  • Meeskonna töövõime teadlik juhtimine
 • Isiksuse mõju meeskonnale
  • Meeskonnaliikmete ja isiksuse mõju
  • Liidri rollist tulenev mõju
  • Stressi mõju grupile
 • Grupiprotsessid meeskonna töövõime mõjutajana
  • Grupinormide mõju
  • Võimusuhted ja konkurents
  • Psühholoogilise hulga fenomen
 • Kriisi, tormiliste sündmuste ja muutuste mõju meeskonnale
  • Tegelikkus ja meeskonna reaktsioonid
  • Kuidas rakendada meeskonna potentsiaali kriisi lahendamisel?
 • Kuidas tulla toime meeskonna töövõimet kahjustavate faktorite mõjuga?
  • Kaks tabletti, mis ravivad kõike
  • Kollektiivne stressitapmine
  • Enda ja teiste seisundi juhtimine
  • Desünkroniseerimine
  • Meeskonna tasakaalupunktide rakendamine
  • Liidrioskuste rakendamine
  • 360-kraadise vaate rakendamine
  • 5-punktiline käsumajandus

Koduõpe

Õppekorraldus

Õpe toimub interaktiivse e-õppe meetodil (Skype/YouTube Live). 

Programmi orienteeruv kestus kokku: 4-6h.

Grupi suurus kuni 10 inimest. Grupi võib moodustada ühe organisatsiooni või väärtusahela töötajatest. 

Avalikud koolitused

Programmi saab läbi viia ka avaliku koolitusena. Jälgi sellekohast reklaami või anna teada enda huvist, et saaksime huvilistest moodustada grupi.


Investeering

Teie investeering ühe inimese kohta: 129€ (lisandub käibemaks).