Kokkupuude ootamatute olukordade, muutuste ja määramatusega, löövad hoobi ka kõige tugevama inimese toimetulekuvõimele. Sellises olukorras muutub kriitiliseks oskus enda stressi ja töövõimet teadlikult juhtida.

Kriisiolukorrad on ideaalne pinnas inimeste kiireks läbipõlemiseks. Väheneb töö- ja keskendumisvõime, mis omakorda toob kaasa motivatsiooni ja tööviljakuse languse, sagenevad tööõnnetused. Pikaajalise töövõime kao ehk läbipõlemise märgiks võivad olla füüsiline, intellektuaalne, emotsionaalne, hingeline või sotsiaalne väsimus. Selles seisundis ei suuda inimesed kohaneda uuega, toota värskeid ideid ega panustada kriisi lahendamisse. Organisatsiooni võime tulla toime kriisi ja kriisijärgsete väljakutsetega väheneb järsult.
Kuidas suuta kriisis ise juhtida enda stressi ja töövõimet?

Radikaalne sisemine muutus ja kasvamine uuele teadvuse tasemele võib olla ainus lootus, mis meil on praeguse ülemaailmse kriisi ajal. 

Stanislav Grov

Margus Alviste
Margus Alviste, programmi autor ja läbiviija.

“Teadlik stressi ja töövõime juhtimine vähendab läbipõlemise ohtu, suurendab rõõmu elust ja võimaldab nautida igapäevatööd.” Margus Alviste


Kellele

Programm on mõeldud kõikide tasandite töötajatele, kes peavad toime tulema erinevate kriiside, suurte muutuste või keeruliste olukordadega ning nendest tingitud stressi tõusu ja töövõime langusega.

Kõik tasandid

Eesmärk

Õppida tundma ja kasutama lihtsaid tööriistu iseenda seisundi ja töövõime juhtimiseks keerulistes olukordades.

Programmi tulemusena on osalejad:

 • õppinud mõistma kriisi olemust ja mõju enda psüühikale, füüsisele ja käitumisele;
 • omandanud lihtsad ja praktilised võtted enda stressi ja töövõime juhtimiseks;
 • õppinud tundma erinevaid probleemilahenduse meetodeid;
 • koostanud endale tegevusplaani väljakutsetega toimetulemiseks.

Mees vees

Teemad

 • KOROONAVIIRUSE ERI ! Viirusega seotud sündmuste ahel ja erinevad stsenaariumid käimasolevate globaalsete protsesside kohta. Mis ootab ees? Kuidas see meid mõjutab ja kuidas selle kõigega toime tulla?
 • Keeruliste olukordade anatoomia 
  • Reaalsus ja meie reaktsioonid
  • Olukorra tuvastamine
  • Tegelik ja tajutav probleem
  • Faktid ja emotsioonid
 • Muutused ja kriis
  • Muutusi tekitavad jõud
  • Muutuste mõju 
  • Kus avaldub kriis
 • Psüühika ja füüsise reaktsioonid kriisisituatsioonis
  • Teadvuse ja alateadvuse toimemehhanismid
  • Psüühika tasakaal
  • Stress ja selle avaldumine
  • Muutused inimese organismis ja nende toime meie psüühikale ja käitumisele
  • Stressi mõju ümbritsevale
  • Stressi ja enda seisundi efektiivse juhtimise tehnikad
  • Psüühilise tasakaalu saavutamine toetuspunktide kaudu
 • Töövõime ja selle avaldumine
  • Töövõime olemus
  • Lühi- ja pikaajaline töövõime 
  • Töövõimet kujundavad tegurid
  • Töövõimet kahjustavad faktorid
  • Töövõime teadlik juhtimine
 • Tegeliku probleemi käsitlemine
  • Probleemi tuvastamine
  • Probleemilahenduse meetodid
  • Probleemi zoom’imine
  • Mõjuanalüüs
  • Meetmestiku väljatöötamine
  • Otsustamine
  • Analüüs ja tegevuste korrigeerimine

Koduõpe

Õppekorraldus

Õpe toimub interaktiivse e-õppe meetodil (Skype/YouTube Live).

Programmi orienteeruv kestus kokku: 4-6h.

Grupi suurus kuni 10 inimest. Grupi võib moodustada ühe organisatsiooni või väärtusahela töötajatest.

Avalikud koolitused

Programmi saab läbi viia ka avaliku koolitusena. Jälgi sellekohast reklaami või anna teada enda huvist, et saaksime huvilistest moodustada grupi.


Investeering

Teie investeering ühe inimese kohta: 129€ (lisandub käibemaks).